Hoppa till innehåll

Välfärdsområdena, HUS-sammanslutningen och Helsingfors stad får tilläggsanslag för IKT-beredning

finansministeriet
Utgivningsdatum 25.11.2022 10.13
Pressmeddelande

Finansministeriet anvisar sammanlagt cirka 100 miljoner euro i tilläggsanslag för välfärdsområdenas beredning 2022 och 2023. Tilläggsanslag beviljas 19 välfärdsområden, HUS-sammanslutningen samt Helsingfors stad i form av statsunderstöd för nödvändiga IKT-ändringskostnader.

Understöd beviljas enligt följande
Birkalands välfärdsområde 10 903 050 €
Egentliga Finlands välfärdsområde 10 276 500 €
Egentliga Tavastlands välfärdsområde 6 046 991 €
Helsingfors stad 725 000 €
HUS-sammanslutningen 1 790 000 €
Kajanalands välfärdsområde 1 248 440 €
Kymmenedalens välfärdsområde 1 816 630 €
Lapplands välfärdsområde 7 597 907 €
Mellersta Finlands välfärdsområde 7 489 375 €
Mellersta Österbottens välfärdsområde 756 200 €
Norra Karelens välfärdsområde 1 326 436 €
Norra Savolax välfärdsområde 4 467 383 €
Norra Österbottens välfärdsområde 7 819 720 €
Päijänne-Tavastlands välfärdsområde 5 971 000 €
Satakunta välfärdsområde 4 012 700 €
Södra Karelens välfärdsområde 2 366 604 €
Södra Savolax välfärdsområde 3 617 600 €
Södra Österbottens välfärdsområde 4 215 150 €
Västra Nylands välfärdsområde 9 287 080 €
Österbottens välfärdsområde 4 607 706 €
Östra Nylands välfärdsområde 3 396 900 €
Sammanlagt 99 738 372 €

Syftet med understödet är att stödja välfärdsområdenas IKT-reformer och att säkerställa servicens kontinuitet, anpassningen till lagstiftningen om informationshantering och de krav som följer av den, t.ex. i fråga om informationssäkerhet, interoperabilitet och användning av gemensamma stödtjänster. 

Statsunderstödet betalas ut i början av 2024, när det anslag som reserverats för ändamålet genom riksdagens beslut har tagits in i statsbudgeten.

Efter det aktuella beslutet om statsunderstöd har välfärdsområdena, HUS-sammanslutningen och Helsingfors stad beviljats ca 550 miljoner euro i statsunderstöd under 2021-2022 för beredningen av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet. Understöd har beviljats för den allmänna beredningen av reformen och genom separata beslut för IKT-beredningen.

Ytterligare information:
Ville-Veikko Ahonen, förändringsledare, finansministeriet, tfn 02955 30066, ville-veikko.ahonen(at)gov.fi
Petri Tuominen, specialsakkunnig, finansministeriet, tfn 02955 30214, petri.tuominen(at)gov.fi
Inari Otonkoski, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63767, inari.otonkoski(at)gov.fi