Hoppa till innehåll

Uppdatering september 2022
Välfärdsområdenas finansieringsanalyser för 2023 och kalkylen över utgiftstrycket för 2023–2030 uppdaterade

finansministeriet
Utgivningsdatum 20.9.2022 8.25
Pressmeddelande
En människa stiger upp trappan med en väska i handen.

Nivån på den statliga finansieringen av välfärdsområdena har uppdaterats i de nyaste analyserna. Analyserna inkluderar välfärdsområdesindexet för 2023 enligt prognosen från hösten 2022 och finansieringen enligt de nya uppgifter som anvisats välfärdsområdena i med budgetpropositionen. Dessutom har den regionala övergångsutjämningen uppdaterats utifrån kommunernas bokslutsuppgifter för 2021.

Välfärdsområdenas finansiering uppgår 2023 på riksnivå till sammanlagt ca 22,5 miljarder euro. Grunden för finansieringen utgörs av kostnaderna för social- och hälsovården och räddningsväsendet enligt budgetuppgifterna för 2022. Dessa kostnader kommer att överföras och de uppgår till ca 21,2 miljarder euro. Välfärdsområdenas finansiering ökar således sammanlagt med cirka 1,3 miljarder euro jämfört med 2022.

Enligt finansministeriets prognos från hösten 2022 är det uppskattade välfärdsområdesindexet för 2023 3,52 procent, vilket innebär att finansieringsnivån höjs med cirka 756 miljoner euro. Ändringen av servicebehovet enligt finansieringslagen med 1,02 procent förhöjt med 0,2 procentenheter ökar finansieringen med cirka 250 miljoner euro.

Finansieringen av de nya och mer omfattande uppgifter som överförs till välfärdsområdena uppgår i enlighet med budgetpropositionen för 2023 till sammanlagt cirka 275 miljoner euro. I propositionen har man berett sig på att minimidimensioneringen av personalen inom omsorgen (0,7) träder i kraft fullt ut den 1 april 2023.

Vid fastställandet av övergångsutjämningen per välfärdsområde utnyttjas kostnaderna enligt kommunernas bokslut för 2021 och budgetuppgifterna för 2022. I de uppdaterade kalkylerna har man använt bokslutsuppgifterna för 2021 till den del de har funnits tillgängliga senast den 2 september 2022. De kommunspecifika bokslutsuppgifterna kompletteras dock ännu under september, vilket betyder att övergångsutjämningen per område för 2023 också kommer att uppdateras. 

Den slutliga finansieringsanalysen per välfärdsområde för 2023 offentliggörs i slutet av 2022. 

Kalkylen över utgiftstrycket beskriver utvecklingen av den regionspecifika finansieringen 2023–2030. 

Underlaget för kalkylen över utgiftstrycket utgörs av en uppdaterad uppskattning av välfärdsområdenas finansiering för 2023. Kalkylen har uppdaterats med den nyaste prognosen för välfärdsområdesindexet 2024–2030, och den beaktar i enlighet med budgetpropositionen för 2023 de nya uppgifter som anvisas välfärdsområdena 2023. Dessutom har den områdesspecifika övergångsutjämningen uppdaterats på basis av bokslutsuppgifterna för 2021. 

Uppskattningarna av de regionspecifika ändringarna i behovet av social- och hälsovårdstjänster baserar sig på nuläget med användningen av service och på prognosen för den framtida befolkningsstrukturen. I kalkylen över utgiftstrycket kan man emellertid inte förutse faktiska faktorer som påverkar finansieringen per område, såsom förändringar i sjukfrekvensen, utvecklingen av tvåspråkighet eller inslaget av personer med ett främmande språk som modersmål.

Ytterligare information:
Jenni Jaakkola, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30570, jenni.jaakkola(at)gov.fi
Jussi Lindgren, ledande specialsakkunnig, tfn 0295 530 293, jussi.lindgren(a)gov.fi