Hoppa till innehåll

Ändring av förordningen på remiss: Covid-19 ska inte längre höra till de allmänfarliga smittsamma sjukdomarna

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 13.4.2023 15.16 | Publicerad på svenska 13.4.2023 kl. 15.50
Pressmeddelande 62/2023
koronavirus

Social- och hälsovårdsministeriet har berett en förordningsändring som skulle innebära att covid-19 som orsakas av SARS-CoV-2-viruset inte längre skulle vara en allmänfarlig smittsam sjukdom. Det föreslås att covid-19 i fortsättningen ska definieras som en övervakningspliktig smittsam sjukdom. Ändringen av förordningen är på remiss fram till den 5 maj 2023.

Sedan årsskiftet har antalet covid-19-fall och dödsfallen i anknytning till covid-19 minskat i hela världen. Vaccinationerna mot covid-19 är fortfarande effektiva också när det gäller de muterade virusstammarna, och vaccinationstäckningen är på en bra nivå i Finland. Restriktioner används inte längre.  

Världshälsoorganisationen WHO bedömde i januari 2023 att den före sommaren 2023 kommer att kunna meddela att covid-19-pandemin är över. Europeiska unionen, medlemsstaterna och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) slopar småningom alla de undantagsarrangemang som tagits i bruk på grund av covid-19-pandemin. Den 6 april 2023 föreslog Institutet för hälsa och välfärd att covid-19 ska definieras som en övervakningspliktig smittsam sjukdom. 

Covid-19 måste fortfarande följas upp noggrant

I lagen om smittsamma sjukdomar delas de smittsamma sjukdomarna in i allmänfarliga och övervakningspliktiga smittsamma sjukdomar och i övriga smittsamma sjukdomar som kräver regelbunden uppföljning. En smittsam sjukdom är övervakningspliktig om det för uppföljningen av förekomsten av sjukdomen behövs uppgifter som lämnas av en läkare eller ytterligare uppgifter som samlas in separat, om det för att förebygga sjukdomsspridning krävs särskilda åtgärder eller om det är fråga om en sjukdom som kan förebyggas med hjälp av det nationella vaccinationsprogrammet. De läkemedel som används för de övervakningspliktiga smittsamma sjukdomarna ska vara avgiftsfria för patienterna.  

Att vaccinera sig är det effektivaste sättet att skydda sig mot allvarliga symtom av covid-19. Att skydda sig genom vaccinering i enlighet med rekommendationerna kommer att vara viktigt också i framtiden. Uppföljningen av förekomsten av virusvarianter och de sjukdomsfall som covid-19 orsakar fortsätter, och åtgärderna för att bekämpa smittspridning kan effektiviseras ifall sjukdomsbördan ökar.   

Mer information:

Taneli Puumalainen, avdelningschef, tfn 0295 163 280, fornamn.efternamn(a)gov.fi