Hoppa till innehåll

Ändringen i fråga om nikotinpåsar i tobakslagen på remiss

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.4.2023 9.43
Pressmeddelande

Regeringens proposition om ändringen av tobakslagen har sänts på remiss. Det föreslås att tobakslagen ska innehålla en definition av rökfria nikotinprodukter och att definitionen ska omfatta nikotinpåsar och motsvarande produkter. Det är fråga om produkter av samma slag som snus som innehåller nikotin men inte tobaksväxten.

I propositionen föreslås det att bestämmelserna om rökfria nikotinprodukter ska finnas i tobakslagen precis som bestämmelserna om tobak för användning i munnen, tuggtobak och tobak för användning i näsan. Det skulle innebära att det skulle bli förbjudet att sälja, förmedla eller på andra sätt överlåta rökfria nikotinprodukter, och att med undantag för vissa begränsningar importera sådana produkter.  

Brott mot försäljningsförbudet är straffbart så som brott vid försäljning av tobak, och kan leda till återkallande av detaljhandelstillståndet i enlighet med tobakslagen. I propositionen föreslås det också att användningen av rökfria tobaksprodukter ska vara förbjuden på lekplatser och i daghem, grundskolor, yrkesskolor och gymnasier både inomhus och utomhus. Innehav av rökfria nikotinprodukter skulle enligt förslaget vara förbjudet för personer under 18 år.

Utkastet till förslaget bygger på social- och hälsovårdsministeriets tjänstemannainlägg och de förslag som framförts av arbetsgruppen för utvecklande av tobaks- och nikotinpolitiken. Avsikten är att lagen ska träda i kraft så snart som möjligt. 

Regeringens proposition är på remiss 19.4.–22.5.2023.  

Mer information
Reetta Honkanen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 684, [email protected]