Hoppa till innehåll

Ansökningstiden för statsunderstödet för mathjälpsverksamhet förlängs med en månad

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 1.6.2023 14.47
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet har bestämt att förlänga ansökningstiden för statsunderstödet för ordnande av mathjälpsverksamhet. Understödet är i första hand avsett för frivilliga aktörers direkta kostnader för ordnande av mathjälpsverksamhet. Ansökningarna ska lämnas in senast den 31 augusti.

Ansökningsförfarandet i fråga om statsunderstödet för mathjälpsverksamheten ändrades i vår. Avsikten är att understödet ska stödja mathjälpsverksamhet i hela landet och främja målinriktat samarbete mellan kommunernas och regionernas mathjälpsaktörer. 

I statsbudgeten för 2023 har det reserverats 1 831 000 euro för ordnande av mathjälpsverksamhet. 

Understöden fördelas till de lokala mathjälpsaktörerna via projektadministratören enligt den gemensamma projektplanen. Understöden kan användas till den 31 december 2024.

Ansökningstiden har förlängts på grund av att regionerna har önskat det. Ansökan om statsunderstödet ska lämnas in senast den 31 augusti 2023 kl. 16.15.

Utlysningen av statsunderstödet och anvisningarna om ansökan:

Mer information:

Ritva Liukonen, specialsakkunnig [email protected]