Hoppa till innehåll

Arbetet med att utreda tjänsteutbudet och arbetsfördelningen vid sjukhus och jourmottagningar har inletts

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.9.2023 15.09 | Publicerad på svenska 21.9.2023 kl. 15.32
Pressmeddelande

Arbetet med att utreda sjukhusens och jourmottagningarnas utbud av tjänster samt arbetsfördelningen inom den specialiserade sjukvården har inletts i arbets- och styrgrupper som består av företrädare för social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen. Utredningsarbetet görs hösten 2023.

Arbetet ska användas vid lagberedningen som gäller helheten av sjukhus och jourmottagningar. Bestämmelser om detta ska utfärdas 2024. Också bestämmelserna om arbetsfördelningen inom den specialiserade sjukvården ses över. Helheten ska beredas tillsammans med välfärds- och samarbetsområdena. 

Utredningsarbetet bidrar också till styrningen av och samarbetet mellan välfärdsområdena. Resultaten sammanställs i en rapport som publiceras i social- och hälsovårdsministeriets publikationsserie.

Styrgruppen informerar regelbundet

Styrgruppen höll sitt första möte den 20 september 2023. På mötet godkändes en arbetsplan och riktlinjer för kommunikationen.

Delegationen för social- och hälsovården och välfärdsområdesdirektörerna informeras regelbundet om arbetets framsteg. Om styrgruppens möten ska utarbetas pressmeddelanden som ges ut senast dagen efter mötet. 

Styrgruppen sammanträder ännu tre gånger under hösten: den 25 oktober, den 30 november och den 20 december. Styrgruppens ordförande är avdelningschef Anna Cantell-Forsbom från social- och hälsovårdsministeriet och vice ordförande direktören för Norra Österbottens välfärdsområde Ilkka Luoma.

Bakgrund

Syftet med utredningen är att skapa en helhetsbild av sjukhusens och jourmottagningarnas gradering och nivåer, det vill säga hurdant tjänsteutbud, hurdan kompetens och vilka stödtjänster som bör säkerställas vid olika typer av sjukhus och jourmottagningar och hurdant nationellt system dessa bildar.

Målet är en så högkvalitativ och kostnadseffektiv helhet som möjligt som beaktar befolkningens servicebehov, tillräcklig kompetens och personal, kostnadseffektivitet, beredskap och förberedelser. I utredningsarbetet tas det dock inte ställning till tjänsteutbudet eller formen för ett enskilt välfärdsområde eller sjukhus eller en enskild jourmottagning. 

Ytterligare information:

Ilkka Luoma, styrgruppens vice ordförande, direktör för Norra Österbottens välfärdsområde, tfn 044 730 7628, [email protected] 

Sirkku Pikkujämsä, styrgruppens sekreterare, medicinalråd, tfn  0295 16 3014, [email protected]