Hoppa till innehåll

Arbetsgrupp utreder nuläget för sjukhusen och jourerna och lägger fram förslag till behövliga lagändringar

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 30.8.2023 9.37 | Publicerad på svenska 31.8.2023 kl. 8.27
Pressmeddelande
Lääkäri

En arbets- och styrgrupp som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet utreder nuläget för sjukhusen och jourerna inom den specialiserade sjukvården och lägger fram förslag till behövliga lagstiftningsändringar. Målet är att säkerställa en så högklassig och kostnadseffektiv nationell helhet som möjligt.

Uppgiften är att utarbeta förslag gällande stegvis gradering, arbetsfördelning och samarbete för sjukhusen inom den specialiserade sjukvården och dygnet runt -jourerna inom hälso- och sjukvården. I utredningen bedöms bland annat befolkningens servicebehov, de olika områdenas särdrag, tillräcklig kompetens och personalstyrka samt kostnadseffektivitet.  

– Beslutet om utredningen fattades på grund av personalbristen inom hälso- och sjukvården och den ackumulerade vård-, service- och rehabiliteringsskulden. Ett fungerande sjukhus- och journät är också en hörnsten i den nationella beredskapen inom hälso- och sjukvården, konstaterar kanslichef Veli-Mikko Niemi.

Utredningen stöder lagberedningen

Alla välfärdsområden hörs under beredningen av utredningen. Utredningen stöder lagberedningen och den nationella styrningen under regeringsperioden. I regeringsprogrammet har det skrivits in att det under 2024 ska föreskrivas om en nationell helhet av sjukhus och jourer. Också bestämmelserna om arbetsfördelningen inom den specialiserade sjukvården ses över. 

I arbets- och styrgruppen finns representanter för social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen, och arbetsgruppens mandattid är den 1 september– 31 december 2023. Ordförande för arbetsgruppen är välfärdsområdesdirektören Petri Virolainen från Päijänne-Tavastlands välfärdsområde och ordförande för styrgruppen är avdelningschef Anna Cantell-Forsbom från social- och hälsovårdsministeriet.

Mer information:

Anna Cantell-Forsblom, avdelningschef, tfn 0295 16 3351, [email protected]

Petri Virolainen, välfärdsområdesdirektör, tfn 050 438 3662, [email protected] 

Sirkku Pikkujämsä, medicinalråd, tfn 0295 16 3014, [email protected]