Hoppa till innehåll

Arbetsgrupper ska bereda avvecklandet av flerkanalsfinansieringen

Social- och hälsovårdsministeriet
26.11.2020 14.32
Pressmeddelande 297/2020

Social- och hälsovårdsministeriet tillsätter fyra beredningsgrupper bestående av tjänstemän med uppgiften att utreda avvecklandet av flerkanalsfinansieringen. Beredningsgrupperna ska bereda grunden för avvecklandet av flerkanalsfinansieringen och stödja den parlamentariska beredning som inleds senare.

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Marins regering ska en parlamentarisk kommitté behandla frågorna om landskapens beskattningsrätt och avvecklandet av flerkanalsfinansieringen separat inom ramen för reformen av social- och hälsovården.   

För att utreda avskaffandet av flerkanalsfinansieringen tillsätter social- och hälsovårdsministeriet fyra beredningsgrupper för följande områden:  

  • ersättningar för vård och undersökningar inom den privata sjukvården 
  • reseersättningar 
  • rehabilitering 
  • läkemedelsersättningar 

Arbetet går ut på att utreda flerkanalsfinansieringen med tanke på sjukvårdsförsäkringens ersättningar och förmåner. Beredningsgrupperna har till uppgift att sammanställa olika lösningar för avvecklandet av flerkanalsfinansieringen utifrån det arbete och de utredningar som arbetsgrupper gjort under tidigare regeringsperioder och att utreda de olika alternativens konsekvenser.  

I beredningsgrupperna deltar sakkunniga från social- och hälsovårdsministeriet, Folkpensionsanstalten och Institutet för hälsa och välfärd. Beredningsarbetet samordnas av en samordningsgrupp vid social- och hälsovårdsministeriet som består av avdelningscheferna från avdelningarna inom området. Samordningsgruppen samarbetar också med ordförandena för beredningsgrupperna. 

Ytterligare information:
 

Heli Backman, avdelningschef, tfn 0295 163 668
Saila Ruuth, statssekreterare, tfn 0295 163 391

  •