Hoppa till innehåll

Även andra yrkesgrupper än läkare ska få tillgång till uppgifterna i registren över smittsamma sjukdomar

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 8.6.2023 13.52
Pressmeddelande
Lääkäri

Statsrådet föreslår för riksdagen att lagen ska ändras så att alla de yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som deltar i bekämpningen av smittsamma sjukdomar kan få uppgifter från de register över smittsamma sjukdomar som förs av Institutet för hälsa och välfärd. Nu kan endast läkare med ansvar för smittsamma sjukdomar få dessa uppgifter.

Det är välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen som bär ansvaret för den regionala bekämpningen av smittsamma sjukdomar. Bekämpningen av smittsamma sjukdomar grundar sig på de uppgifter som inkommit i samband med smittspårning och på hanteringen av dessa uppgifter. Eftersom arbetet kräver multiprofessionellt samarbete måste man ha rätt att använda registeruppgifterna för att kunna sköta uppgiften bra och effektivt. 

Uppgifterna i registren över smittsamma sjukdomar används bland annat för att identifiera insjuknade eller exponerade personer, för smittspårning och för att bedöma det regionala epidemiläget. 
Personalen kan också se andra patientuppgifter i sitt arbete och har en omfattande tystnadsplikt, så lagändringen äventyrar inte de registrerades rättigheter. 

Ändringen gäller 40 § i lagen om smittsamma sjukdomar och ändringen ska träda i kraft så snart som möjligt.

Ytterligare information

Mirka-Tuulia Kuoksa, konsultativ tjänsteman, [email protected]