Hoppa till innehåll

De ändringar som görs i forskningslagen på grund av social- och hälsovårdsreformen träder i kraft den 1 januari 2023

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.12.2022 14.35 | Publicerad på svenska 30.12.2022 kl. 16.09
Pressmeddelande 329/2022

I lagen om medicinsk forskning görs de nödvändiga ändringar som följer av social- och hälsovårdsreformen. Ändringarna är i huvudsak tekniska.

Samtidigt preciseras bestämmelserna om de avgifter som tas ut för utlåtanden av regionala kommittéer för medicinsk forskningsetik. Motsvarande ändringar görs också i vävnadslagen och biobankslagen. 

Lagarna träder i kraft den 1 januari 2023. 

Mer information

regeringssekreterare Mari Laurén-Häussler, [email protected]