Hoppa till innehåll

De obligatoriska lagren med antibiotika som innehåller benzylpenicillin får temporärt underskrida den lagermängd som krävs enligt lag

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 15.6.2023 13.16
Pressmeddelande 81/2023

På grund av störningarna i tillgången på smalspektrumantibiotika har social- och hälsovårdsministeriet beslutat att de obligatoriska lagren med dessa preparat får underskrida den mängd som krävs enligt lag. Beslutet gäller två läkemedelspreparat av olika styrka som ges patienter intramuskulöst och intravenöst av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

Genom social- och hälsovårdsministeriets beslut säkerställer man att läkemedlen räcker till i en situation där det är svårt att få tillgång till dem. Enligt beslutet får de lagringsskyldiga importörernas obligatoriska lager underskrida en mängd motsvarande den genomsnittliga förbrukningen under 10 månader. Verksamhetsenheterna inom hälso- och sjukvården får underskrida den lagermängd som motsvarar den genomsnittliga förbrukningen under 6 månader. 

Så länge beslutet är i kraft får dessa läkemedelspreparat delas ut från de obligatoriska lagren endast till hälso- och sjukvården och endast användas för de infektioner där det är mest ändamålsenligt att använda smalspektrumantibiotika.  

Ministeriets beslut baserar sig på Fimeas förslag och gäller tills störningarna i tillgången upphör och preparatmängden i de obligatoriska lagren motsvarar den mängd som krävs enligt lag. Lagren ska innehålla den mängd som krävs enligt lag senast den 31 januari 2024. 

Beslutet träder i kraft den 15 juni 2023 och upphör att gälla senast den 31 januari 2024. Beslutet publiceras på webbplatsen Finlex i social- och hälsovårdsministeriets föreskriftssamling.

Ytterligare information

Elina Asola, specialsakkunnig, tfn 0295 163 437, [email protected]
Tuija Metsävainio konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 449, [email protected]
Anne Hautala, specialsakkunnig, tfn 0295 163 703, [email protected]