Hoppa till innehåll

Delegationen för utkomststödsärenden har tillsatts

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 15.6.2023 13.34
Pressmeddelande 79/2023

Statsrådet tillsatte en riksomfattande delegation för utkomststödsärenden den 15 juni. Delegationen finns vid social- och hälsovårdsministeriet och dess mandatperiod löper över fyra år.

Den riksomfattande delegationen för utkomststödsärenden har till uppgift att följa tillämpningspraxis och samarbetet mellan myndigheterna i utkomststödsärenden och lägga fram förslag i ärenden som gäller utkomststödet. Eftersom utkomststödet är en form av stöd som beviljas i sista hand påverkas det av hur andra system fungerar. Verkställigheten av utkomststödet fördelas mellan Folkpensionsanstalten och välfärdsområdena.

Delegationen består av företrädare för social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, arbets- och näringsministeriet, Folkpensionsanstalten, Institutet för hälsa och välfärd, Helsingfors stad, socialvården i välfärdsområdena, Kommunförbundet och SOSTE Finlands social och hälsa rf.

Delegationens ordförande är Anna Cantell-Forsbom, som är avdelningschef vid social- och hälsovårdsministeriet.

Social- och hälsovårdsministeriet kan utse permanenta sakkunniga till delegationen. Delegationen kan vid behov även höra övriga sakkunniga.

Ytterligare information

Susanna Rahkonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 215, [email protected]
Ritva Liukonen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 278, [email protected]

Material från statsrådets sammanträden (på finska)