Hoppa till innehåll

Delegationer tillsattes för att följa och bedöma utbildnings- och utvecklingsbehoven hos yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och socialvården

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 21.9.2023 13.51
Pressmeddelande

Vid statsrådets allmänna sammanträde den 21 september 2023 tillsattes en delegation för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och en delegation för yrkesutbildade personer inom socialvården för mandatperioden 2 oktober 2023–1 oktober 2026.

Delegationerna har till uppgift att ge utlåtanden och ta initiativ i ärenden som gäller utbildningen för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och inom socialvården, deras yrkesutövning och samarbetet mellan myndigheter. Delegationerna ska för första gången samarbeta intensivt för att främja de gemensamma uppgifterna för yrkesutbildad social- och hälsovårdspersonal och för att reformera arbetsfördelningen.

Syftet med samarbetet är att stödja den nationella styrningen och välfärdsområdena när det gäller utbildningsverksamhet för yrkesutbildad social- och hälsovårdspersonal, bedömning av kompetens- och arbetskraftsbehov samt utveckling av yrkeskompetensen. Delegationerna samordnar sin verksamhet med delegationen för social- och hälsovård, och i verksamheten beaktas målen för lagen om ordnande av social- och hälsovård.

Delegationernas medlemmar företräder social- och hälsovårdsmyndigheter, undervisningsmyndigheter, arbetskraftsmyndigheter, servicesystemet, universitet, högskolor och läroanstalter som svarar för utbildningen av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och socialvården samt Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

Ytterligare information

Sonja Jantunen, regeringssekreterare, [email protected], tfn 0295 163 366