Hoppa till innehåll

Delta i webbinariet: Slutrapporten från projektet Kontrollpunkter under sjukdagpenningsperioder – Rehabilitering och återgång till arbete kommer ut i oktober

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.9.2023 14.46
Pressmeddelande 118/2023

Projektet Kontrollpunkter under sjukdagpenningsperioder: Rehabilitering och återgång till arbete är klart. Arbetsgruppens slutrapport ges ut den 5 oktober och offentliggörandet kan följas i form av ett webbinarium.

Syftet med projektet var att utreda möjligheterna för personer som överskridit olika långa sjukdagpenningsperioder att delta i rehabilitering och övergå till förvärvsarbete och andra tillstånd på arbetsmarknaden. I projektet bedömdes också vilka konsekvenser de ändringar som 2012 gjordes i sjukförsäkringslagen och lagen om företagshälsovård (den så kallade 30–60–90-regeln) har för deltagandet i rehabilitering och övergången till olika arbetsmarknadstillstånd efter sjukdagpenningsperioden.

Projektet genomfördes i samarbete mellan FPA och Pensionsskyddscentralen. Projektet finansierades som en del av Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS). Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Verksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som Statsrådet fastställer årligen. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis Statsrådets ståndpunkt. 

Webbinariet

Tid: torsdagen den 5 oktober 2023 kl. 9–11 

Plats: Microsoft Teams 

En länk skickas till dem som anmält sig till webbinariet. Webbinariet spelas inte in.  

Mer information om programmet och anmälan finns på FPA:s webbplats:

Mer information:

Kaisu Harju-Kolkka, regeringssekreterare, tfn 0295 163 245, [email protected]

Jenni Blomgren, ansvarig ledare för forskningsprojektet, Folkpensionsanstalten, tfn 050 5522 286, [email protected]