Hoppa till innehåll

Den nya utlysningen av statsnuderstöd för Finlands program för hållbar tillväxt riktas till forskning och till pilotförsöket Kanta – ansökan öppnas den 1 september

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 30.8.2023 14.59
Pressmeddelande

Den nya utlysningen av statsunderstöd för Finlands program för hållbar tillväxt riktas till kostnadseffektivitet inom social- och hälsovårdssystemet och till forskning om kvaliteten på tjänsterna samt till åtgärder för att följa upp vårdgarantin.

Social- och hälsovårdsministeriet öppnar en tredje utlysning för Finlands program för hållbar utveckling. Utlysningen riktas till investering 3 i pelare 4 . Det understöd som kan sökas uppgår till sammanlagt 9,2 miljoner euro och kan användas under perioden 1.6.2023–31.12.2025.

Den utlysning som gäller undersökningen av effekterna riktas i första hand till välfärdsområdenas gemensamma projekthelheter (samarbetsområde). Understödet kan sökas av de välfärdsområden som är huvudmän för ett universitetssjukhus och av HUS-sammanslutningen. 

Utlysningens andra helhet hänför sig till åtgärder för att följa upp vårdgarantin. Åtgärderna gör det möjligt att korrigera de informationsbehov som identifierades under coronakrisen (pilotförsöket Kanta). Understöd för pilotförsöket Kanta kan sökas av välfärdsområdena och av Helsingfors stad. Cirka 0,5 miljoner euro riktas till pilotförsöket Kanta. 

Statsunderstöd kan sökas under tiden 1.9.2023–13.10.2023. Avsikten är att besluten ska fattas i slutet av 2023.
I fråga om utvecklandet av social- och hälsovården samordnar social- och hälsovårdsministeriet Finlands program för hållbar tillväxt, som finansieras genom EU:s tillfälliga återhämtningsinstrument. Målet är att avhjälpa den vård-, rehabiliterings- och serviceskuld som covid-19-pandemin orsakat inom social- och hälsovården och att se till att patienter får vård snabbare i hela landet.  

Mer information

Kirsi Paasovaara, projektchef, tfn 0295 163 012 
Heli Parikka, sakkunnig, tfn 0295 163 165.

Frågor om innehållet i utlysningen 

Forskning: 
Taina Mäntyranta, medicinalråd, tfn 0295 163 692
Juha Luomala, socialråd, tfn 0295 163 492
Petra Kokko, specialsakkunnig, tfn 0295 163 474.

Pilotförsöket Kanta: 
Anna Väinälä, specialsakkunnig, tfn 0295 163 460

E-postadresserna har formen [email protected].