Hoppa till innehåll

Den reviderade nationella beredskapsplanen för pandemier kan kommenteras

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.6.2023 9.00
Pressmeddelande 85/2023

Social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtanden om utkastet till nationell beredskapsplan för pandemier inom social- och hälsovården. Remissvaren utnyttjas vid den slutliga beredningen av planen. Utlåtandena ska lämnas in senast den 31 augusti 2023.

Syftet med social- och hälsovårdens nationella beredskapsplan för pandemier är att främja hälsosäkerheten och bekämpa de skador som en pandemi orsakar människor, samhället och miljön. Planen stödjer beredskapsplaneringen hos regionala och riksomfattande aktörer. 

Vid revideringen har man beaktat ändringarna i nationella och internationella författningar, andra förändringar i omvärlden samt erfarenheterna från covid-19-pandemin. Planen hat utarbetats i ett samarbete mellan flera myndigheter. Den tidigare planen var från 2012.

Mer information

Paula Tiittala, överläkare, tfn 0295 163 744, [email protected]