Hoppa till innehåll

Det nationella datalagret för läkemedelsinformation samlar den utspridda informationen på ett ställe

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.8.2023 11.56 | Publicerad på svenska 30.8.2023 kl. 11.51
Nyhet
Tietoa tabletilla

Beredningen av det nationella datalagret för läkemedelsinformation inleds. Beredningen baserar sig på ett omfattande utredningsarbete som gjorts tidigare. Målet är att samla läkemedelsinformation som är utspridd i olika källor på ett enda ställe, så att det i fortsättningen ska vara lättare att utnyttja informationen.

I datalagret för läkemedelsinformation ska man i det första skedet samla information om läkemedelspreparat och läkemedelsmarknaden i anslutning till myndigheternas uppgifter och tjänster. För närvarande är informationen om läkemedelspreparat utspridd på olika aktörers webbplatser och i deras tjänster.

Fimea inleder beredningen av datalagret för läkemedelsinformation i samarbete med centrala myndigheter och intressentgrupper. Organisationsmodellen för projektet ska utarbetas före utgången av detta år. 

Utvecklingen av datalagret för läkemedelsinformation är en del av social- och hälsovårdsministeriets reform av läkemedelsärenden. Utvecklandet av datalagret för läkemedelsinformation är också ett av målen i regeringsprogrammet. 

Mer information: 

Riikka Vuokko, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet,
tfn 0295 163 600, [email protected] 

Piia Rannanheimo, ledande sakkunnig, Fimea, 
tfn 0295 223 517, [email protected]