Hoppa till innehåll

Drygt en månad tills välfärdsområdena inleder sin verksamhet – lägesrapport från Statsrådsborgen

finansministerietinrikesministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.11.2022 12.02 | Publicerad på svenska 22.11.2022 kl. 12.03
Pressmeddelande
Karta över välfärdsområden

Social- och hälsovårdsministeriet ordnar en presskonferens den 22 november kl.12 om hur genomförandet av välfärdsområdenas verksamhet framskrider. Välfärdsområdesdirektörerna redogör för läget i områdena, och i presskonferensen deltar också bl.a. ministrarna Krista Kiuru, Hanna Sarkkinen och Sirpa Paatero.

Reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet är en av de mest betydande förvaltningsreformerna i Finlands historia. Från och med ingången av 2023 överförs ansvaret för att ordna social- och hälsovården och räddningsväsendet från kommunerna och samkommunerna till 21 välfärdsområden. Helsingfors stad ansvarar för att ordna social- och hälsovården och räddningsväsendet även i fortsättningen, och HUS-sammanslutningen ansvarar för uppgifter i anslutning till den specialiserade sjukvården inom sitt eget område enligt vad som föreskrivs särskilt. 

I inledningsskedet ligger fokus på att säkerställa att övergången sker på ett säkert sätt och att serviceproduktionen fortsätter utan avbrott. 

I presskonferensen i Statsrådsborgen den 22 november deltar välfärdsområdesdirektörer och representanter för välfärdsområdena, en del av dem på distans. Av ministrarna i arbetsgruppen för social- och hälsovård deltar familje- och omsorgsminister Krista Kiuru, social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen och kommunminister Sirpa Paatero. På plats finns också regeringssekreterare Timo Reina (finansministeriet) och avdelningschef Kari Hakari (social- och hälsovårdsministeriet). Inrikesminister Krista Mikkonen deltar på distans.  

Mer information:

Jenny Suominen, specialmedarbetare, tfn 0295 163 387 (tjänster för barn och unga, tjänster för äldre, funktionshinderservice, missbrukar- och mentalvårdstjänster)
Petra Malin, specialmedarbetare, tfn 0295 163 508 (familjeförmåner och STEA)
Valtteri Aaltonen, specialmedarbetare, tfn 0295 530 399 (förvaltning)
Mikko Jalo, specialmedarbetare, tfn  050 304 8522 (räddningsväsendet)
Kari Hakari, avdelningschef (SHM), tfn 0295 163 642
E-postadresserna har formen [email protected]