Hoppa till innehåll

EU:s hälsoministrar håller ett möte om psykisk hälsa och digital hälsa 27–28 juli

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 26.7.2023 8.48
Pressmeddelande

EU-ordförandelandet Spanien ordnar ett informellt möte för hälsoministrarna i Las Palmas 27.–28.7.2023. Finlands representant vid mötet är social- och hälsovårdsminister Kaisa Juuso. Under mötet ska man diskutera digital hälsa och hur den psykiska hälsan kan stärkas.

Den 7 juni 2023 publicerade kommissionen ett pressmeddelande om en övergripande strategi för psykisk hälsa. Syftet med detta är att den psykiska hälsan ska beaktas på alla politikområden, eftersom de riskfaktorer som bidrar till psykiska problem uppkommer på många olika livsområden och det behövs åtgärder över förvaltningsgränserna vid främjandet av psykisk hälsa och förebyggandet av psykiska problem. Finland understöder detta helhetsinriktade förhållningssätt.  

Ministrarna ska också diskutera digital hälsa och hur man kan utnyttja hälsodata för att främja hälsan och välfärden i Europa. Medlemsländerna förhandlar för närvarande om den nya förordningen om ett europeiskt hälsodataområde. Syftet med den nya förordningen är att det ska bli lättare för människor att hantera sina hälsouppgifter och att hälsouppgifterna ska kunna utnyttjas för utvecklandet av hälso- och sjukvården och för forskning och innovation. Finland understöder den föreslagna förordningens mål.  

Vid de informella ministermötena fattas inga beslut.

Mer information

Nuutti Hyttinen, ministerns specialmedarbetare

Pasi Korhonen, direktör för internationella ärenden, tfn 0295 163 175  

Kaisa Lähdepuro, specialsakkunnig, tfn 0295 163 419

[email protected]