Hoppa till innehåll

Europeiska läkemedelsmyndighetens avgifter och den globala hälsan på mötesagendan för EU:s hälsoministrar

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 14.3.2023 9.45 | Publicerad på svenska 14.3.2023 kl. 10.30
Pressmeddelande

EU:s hälsoministrar sammanträder den 14 mars för att diskutera bland annat EU:s nya strategi för global hälsa och ändringen av förordningen om de avgifter som ska betalas till europeiska läkemedelsmyndigheten.

Ministrarna ska behandla förslaget om förordningen om de avgifter och arvoden som ska betalas till europeiska läkemedelsmyndigheten. Inom EU tas det ut avgifter hos de som innehar och söker tillstånd för försäljning av läkemedel. Europeiska läkemedelsmyndigheten betalar ersättningar till de nationella läkemedelsmyndigheterna för de tjänster som de erbjuder europeiska läkemedelsmyndigheten. Avgifterna har en central roll vid finansieringen av det gemensamma systemet för regleringen av läkemedel i EU och på nationell nivå.   

Kommissionen har berett ett förslag om en reform av förordningen om de avgifter och arvoden som ska betalas till läkemedelsmyndigheten. Syftet är bland annat att få till stånd en flexiblare avgiftsförordning som möjliggör framtida ändringar i fråga om kostnaderna och strukturerna. Enligt Finland är det viktigt att vidta åtgärder för att förbättra tillgången och tillgängligheten till läkemedel och se till att priserna är rimliga. 

EU får en allt större roll i fråga om den globala hälsan

Rådet för hälso- och sjukvård behandlar bland annat den nya strategin för global hälsa. Kommissionen publicerade ett meddelande om detta i slutet av förra året. Strategins huvudbudskap är att EU bär sitt ansvar och stärker sitt ledarskap när det gäller att främja människors hälsa och välbefinnande över hela världen. Strategin baserar sig på unionens gemensamma värderingar om solidaritet, rättvisa och respekten för de mänskliga rättigheterna.  

Finland stöder EU:s starka roll i främjandet av global hälsa. Finland har aktivt främjat detta bland annat under sitt eget ordförandeskap genom det initiativ som inleddes år 2019. Prioriteringarna i strategin stämmer till stor del överens med Finlands synpunkter. 

I Rådet för hälso- och sjukvård den 14 mars 2023 representeras Finland av statssekreterare Eila Mäkipää.  

Mötet för hälsoministrarna är en del av Rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor, där arbets-, social- och hälsovårdsministrarna från alla EU:s medlemsländer sammanträder.


Ytterligare information:

Eila Mäkipää, statssekreterare, tel. 0295 163 632, [email protected]
Pasi Korhonen, direktör för internationella ärenden, tel. 0295 163 175, [email protected]