Hoppa till innehåll

Fem förordningar har ändrats så att de motsvarar translagen och abortlagen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 30.3.2023 14.30 | Publicerad på svenska 31.3.2023 kl. 8.16
Pressmeddelande 54/2023
lakikirjoja

I början av april träder den nya lagen om könsfastställelse i kraft (s.k. translagen) och i början av september ändras lagen om avbrytande av havandeskap (s.k. abortlagen). Den 30 maj gör Statsrådet flera ändringar i förordningar för att omsätta lagändringarna i praktiken.

Som en följd av translagen har man godkänt ändringar i de förordningar som gäller arbetsfördelningen och centraliseringen av vissa uppgifter inom den specialiserade sjukvården (centraliseringsförordningen) och screeningsverksamhet och sterilisering. Ändringarna är i huvudsak tekniska. De bestämmelser i transförordningen som gäller centralisering av vården har flyttats till centraliseringsförordningen. I förordningen om screeningar preciseras hur man ska ordna de screeningar som ordnas på grundval av kön.  
 
I och med ändringen av abortlagen behövs det i fortsättningen inget tillstånd av läkare för abort före den tolfte veckan av havandeskapet, och man behöver inte heller motivera aborten.  Ändringarna i förordningen om avbrytande av havandeskap baserar sig i huvudsak på denna lagändring. I fortsättningen kan den utredning och den preventivrådgivning som ges i samband med abort ges också av andra legitimerade yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården än läkare, med vissa undantag. I dag har social- och hälsovårdsministeriet också utfärdat en förordning genom vilken man tar i användning nya blanketter för abort och sterilisering. De ändringar som gjorts i blanketterna för sterilisering bygger på den ändrade translagstiftningen. 

De ändringar i förordningarna som hänför sig till translagstiftningen träder i kraft den 3 april 2023.  Förordningen och blanketterna om avbrytande av havandeskap träder i kraft den 1 september 2023. 

Mer information

Merituuli Mähkä, regeringsråd, tfn 0295 163 575 (frågor om abort)

Marika Lahtivirta, jurist, tfn 0295 163 605 (translagen)

[email protected] 

Pressmeddelanden var korrigerad 5.4. I och med ändringen av abortlagen behövs det i fortsättningen inget tillstånd av läkare för abort före, inte efter den tolfte veckan av havandeskapet.