Hoppa till innehåll

Finland blir ett ledande land inom hälsoteknologi

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 30.9.2016 9.22
Kolumn Päivi Sillanaukee

Hälsoteknologin kan bli en ny tillväxtmotor för Finland. Innovationsfinansieringsverket Tekes och IBM har nyligen ingått ett samarbetsavtal om att utveckla det finländska ekosystemet för digital hälso- och sjukvård.

IBM upprättar kompetens- och innovationscenter i Finland. De utvecklar nya slags tjänster och digitala lösningar för hälso- och sjukvården. IBM:s ekosystem baserar sig på artificiell intelligens. Det kan tillämpas på många sätt, till exempel bilddiagnostik, diagnostisering av cancersjukdomar och utvecklandet av riktade behandlingar.

Utnyttjandet av artificiell intelligens ger en ny dimension till läkares kliniska beslutsfattande.

IBM är en av föregångarna när det gäller att utnyttja artificiell intelligens även globalt sett. Den intelligent fungerande IBM Watson som bryter stora datamängder används som stöd för diagnostisering och vårdbeslut inom hälso- och sjukvården. i Finland använder till exempel HNS Watson bland annat för att förutspå allvarliga infektioner hos för tidigt födda barn.

Flera aktörer inom hälso- och välfärdssektorn och universitetet ska i Mellersta Finland inleda ett projekt som utnyttjar IBM:s kunnande.

Även flera finländska företag inom hälso- och välfärdssektorn kommer att ta IBM Watson i bruk.

Det första nationella kompetenscentret utanför Förenta staterna är ett bevis på att det i Finland finns kunnande i världsklass inom hälso- och sjukvården och hälsoteknologin.

De center som IBM planerar sysselsätter finländsk spetskompetens. Centren kommer under de närmaste åren att ge upphov till cirka 150 nya arbetstillfällen inom hälsobranschen, digitalt kunnande och forskning. Centren ökar också tillväxtmöjligheterna för finländska företag. Tekes har reserverat 200 miljoner euro för de följande fem åren för att stödja företag som skapas runt IBM.

Samarbetet öppnar kanaler till den internationella marknaden för finländska små och medelstora företag.

Det stärker det finländska ekosystemet för digital hälso- och sjukvård och Finlands ställning som föregångare inom digital hälso- och sjukvård. I bästa fall stärker samarbetet Finlands internationella konkurrenskraft och ökar utländska investerares intresse för Finland.

Avtalet är ett resultat av systematisk påverkan. Det lönar sig absolut för oss att fortsätta på den här fronten.

Vi har alla förutsättningar att lyfta fram Finland till ett ledande land inom hälsoteknologi.

Samtidigt stimulerar vi den eftersläpande ekonomiska tillväxten, ökar antalet arbetstillfällen, förbättrar patientvården och ökar människors allmänna välbefinnande.

Päivi Sillanaukee

Social- och hälsovårdsministeriet, kanslichef