Hoppa till innehåll

Förslag till ändring av FPA:s rehabiliteringspenning på remiss

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 6.9.2023 14.50 | Publicerad på svenska 7.9.2023 kl. 8.53
Pressmeddelande 113/2023

Social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtanden om utkastet till regeringsproposition där det föreslås att lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner ändras. Remisstiden pågår fram till den 18 september 2023 kl. 16.15.

I propositionen föreslås det att nivån på minimibeloppet av rehabiliteringspenningen för unga och den rehabiliteringspenning som betalas för yrkesinriktad rehabilitering enligt lagen om FPA:s rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner sänks. Dessutom föreslås det att beräkningsformeln för rehabiliteringspenning som betalas för yrkesinriktad rehabilitering ändras. I fortsättningen ska FPA:s rehabiliteringspenning omfatta endast ett minimibelopp och endast en beräkningsformel för rehabiliteringspenning som överstiger minimibeloppet. 

Syftet med de föreslagna ändringarna är att balansera statsfinanserna i enlighet med regeringsprogrammet. Förslagen minskar de statligt finansierade förmånsutgifterna med 27 miljoner euro. Dessutom förenklar ändringarna systemet med rehabiliteringspenningsförmåner och ställer dem som får FPA:s rehabiliteringspenningsförmåner i en sinsemellan jämlik ställning.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2024 och avses bli behandlad i samband med den. 

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2024.

Mer information:

Kaisu Harju-Kolkka, specialsakkunnig, tfn 0295 163 245 (på plats från och med den 8 september 2023)

Milja Tiainen, regeringsråd, tfn 0295 163 579, [email protected]