Hoppa till innehåll

Förslag till ny lag om behandlingen av kunduppgifter inom social- och hälsovården

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 13.4.2023 11.22 | Publicerad på svenska 13.4.2023 kl. 13.31
Pressmeddelande 60/2023

Bestämmelserna om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården uppdateras. Regeringen kommer torsdagen den 13 april att föreslå att de berörda lagarna ska stadfästas. Det är meningen att Republikens president ska stadfästa lagarna fredagen den 14 mars.

Lagen om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården, den nya kunduppgiftslagen, samlar alla de bestämmelser som gäller dataskydd och konfidentialitet, rätten att få och lämna ut uppgifter, klient- och journalhandlingar samt nationella informationssystem och styrning av informationshanteringen i en enda lag. Lagen bildar därmed en enhetlig och komplett helhet. Samtidigt korrigerar lagen bristerna i de gällande bestämmelserna. 

Den nya lagen stöder utvecklandet av tjänster

Lagen förenhetligar och förtydligar bestämmelserna om utlämnande av klient- och patientuppgifter och om rätten att få information. Genom lagen förbättras också bestämmelserna om rätten till utbyte av information mellan socialvården och hälso- och sjukvården och om hur de klientuppgifter som ska antecknas inom socialvården ska behandlas.   

Bestämmelserna om behandling av kunduppgifter och journalhandlingar ska stödja utvecklandet av servicesystemet för social- och hälsovård och dess tjänster och integrationen av social- och hälsovården. Social- och hälsovårdstjänsterna ska med andra ord bilda en välfungerande helhet för kunden.

Tack vare de ändrade bestämmelserna kan läkemedelslistan bli verklighet

I samband med klientuppgiftslagen har man också ändrat flera andra lagar. Ändringarna i lagen om elektroniska recept gör det möjligt att realisera en nationell läkemedelslista i det receptcenter som finns att tillgå bland Kanta-tjänsterna. Tack vare den kommer såväl olika experter inom vården som patienten själv att ha tillgång till information om vilka läkemedel patienten använder.

Ändringarna i de övriga lagar som berörs är i huvudsak tekniska. Lagarna träder i kraft den 1 januari 2024.

Mer information

Joni Komulainen, regeringsråd, tfn 02951 63453
Tuula Helander, direktör, tfn 02951 63480
Anna Sandberg, specialsakkunnig, tfn 02951 63146
Riikka Vuokko, specialsakkunnig, tfn 02951 636300 (läkemedelslistan)
E-postadresserna är i formatet [email protected]