Hoppa till innehåll

Ge respons på utkastet till strategi för digitalisering och informationshantering inom social- och hälsovård

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 30.8.2023 9.07
Pressmeddelande 106/2023

Social- och hälsovårdsministeriet ber om respons på ett utkast till strategi för digitalisering och informationshantering inom social- och hälsovård. Strategins finska namn är Digitalisaatiolla kestävää hyvinvointia ja terveyttä (Hållbar välfärd och hälsa genom digitalisering). Utkastet kan kommenteras under hösten 2023 vid två öppna diskussionsmöten och på webben. Respons önskas särskilt av centrala aktörer inom och intressentgrupper för social- och hälsovården.

Respons om utkastet till strategi tas emot fram till den 15 september 2023.

  • Fyll i denna blankett för att lämna respons

Dessutom ordnar social- och hälsovårdsministeriet öppna diskussionsmöten den 4 och den 12 september 2023, där det är möjligt att ge respons på strategin.

Vad är strategin för digitalisering och informationshantering inom social- och hälsovård?

I strategin anges de centrala målen för digitaliseringen och informationshanteringen inom social- och hälsovården både för de närmaste åren och på längre sikt. Målen för de närmaste åren har fastställts så att de stämmer överens med regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering. Målen på längre sikt sträcker sig fram till 2035. Slutresultatet kommer att bli en strategisk färdplan som ska stärka styrningen av informationshanteringen och digitaliseringen samt kontinuiteten i den långsiktiga utvecklingen över regeringsperioderna.

Strategin består av en vision, fyra mål och åtgärder som bidrar till dessa. Också faktorer som gör det möjligt att nå målen har identifierats. Syftet med strategin är att möjliggöra större självständighet när det gäller att upprätthålla välfärd och hälsa, med hjälp av kunskapsbaserade social- och hälsovårdstjänster som bidrar till bättre folkhälsa, och att skapa en ny slags smidighet i tjänsterna genom digitalisering och införande av avancerad teknik.

Arbetsskeden och resultat av medborgarenkäten

Enheten för digitalisering och informationshantering vid social- och hälsovårdsministeriets avdelning för styrning av social- och hälsovården inledde strategiarbetet våren 2023, och nu är arbetet i slutskedet. Arbetet hittills har omfattat bland annat orientering om ett omfattande bakgrundsmaterial, workshoppar för företrädare för välfärdsområdena och för andra centrala aktörer samt en medborgarenkät. Det nästa steget är att strategiutkastet färdigställs för administrativ och politisk behandling. Målet är att publicera strategin i slutet av 2023.

I medborgarenkäten lyfte många respondenter fram de digitala tjänsternas möjligheter att öka flexibiliteten i uträttandet av ärenden och serviceprocesserna. Tack vare de digitala tjänsterna antas social- och hälsovårdspersonalen i fortsättningen ha mer tid att personligen träffa kunderna. Förhoppningen är att de digitala tjänsterna är lätta att använda och att de är lättare att hitta än i nuläget. Också kunden ska lätt få tillgång till klient- och patientuppgifter, och uppgifterna ska kunna överföras på ett smidigt sätt mellan olika tjänsteproducenter.

Ytterligare information

Riikka Vuokko, specialsakkunnig, tfn 0295 163 600, [email protected]
Teemupekka Virtanen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 370, [email protected]