Hoppa till innehåll

Hälsoskillnaderna ska minskas genom evidensbaserade lösningar

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.4.2023 10.00
Pressmeddelande

Hälsoskillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper i Finland är större än i många andra västländer. I en ny rapport beskrivs de viktigaste åtgärderna för att minska hälsoskillnaderna.

”Det hälsopolitiska arbetet för att öka jämlikheten i fråga om hälsa har pågått länge. Trots det är hälsoskillnaderna i Finland fortfarande stora. Hälsorelaterad ojämlikhet orsakar kostnader och problem inom olika sektorer i samhällspolitiken. Den rapport som publicerades i dag visar dock att det är möjligt att minska ojämlikheten", säger kanslichef Veli-Mikko Niemi

Social- och hälsovårdsministeriets vetenskapliga expertgrupp har framfört evidensbaserade förslag till lagstiftning och finansiering för att minska hälsoskillnaderna. Expertgruppens förslag beskrivs i rapporten "Hela befolkningens hälsa är en framgångsfaktor för samhället - 
 Lösningar för att minska hälsoskillnaderna". Att minska ojämlikheten är ett viktigt mål och en viktig uppgift också enligt social- och hälsovårdsministeriet tjänstemannainlägg och rapporten "Möjligheter för Finland" med kanslichefernas gemensamma synpunkter inför regeringsskiftet. 

”Genom att minska de socioekonomiska hälsoskillnaderna kan man också avsevärt minska sjukdomarna och funktionshindren och befolkningens behov av tjänster avsevärt. Om vi inte lyckas minska hälsoskillnaderna kommer tjänsterna och tillgången på arbetskraft att försämras”, säger medicine doktor Erkki Vartiainen som är ordförande för expertgruppen.  


Det behövs långsiktiga åtgärder för att minska hälsoskillnaderna 

I sin rapport föreslår expertgruppen att Statsrådet utser en parlamentarisk kommitté för att minska den hälsorelaterade ojämlikheten. Kommittén ska utarbeta en långsiktig evidensbaserad plan för de lagstiftnings- och finansieringsåtgärder som riksdagen beslutar om och som ska vidtas för att effektivt minska hälsoskillnaderna i befolkningen. 

Den hälsorelaterade ojämlikheten är en gemensam utmaning för förvaltningsområdena 

Förutom kommittéarbetet föreslår expertgruppen också att man ska vidta de planerade åtgärder som man kan fatta beslut om genast. Dessa åtgärder gäller att

  1. minska fattigdomen i barnfamiljer 
  2. alla barn från och med 3 års ålder ska delta i småbarnspedagogik 
  3. alla ungdomar ska avlägga en examen efter grundstadiet 
  4. genomföra en hälsofrämjande kostomställning genom satsningar på massbespisning  
  5. införa en hälsoskatt 
  6. undvika ökade kommersiella intressen på alkoholmarknaden 
  7. inom social- och hälsovården erbjuda psykiatrisk öppenvård utan tröskel

Motiveringarna till förslagen och riktlinjerna för genomförandet av åtgärderna beskrivs i rapporten. 

Ytterligare information:      

Erkki Vartiainen, professor, medicine doktor, [email protected]   
Tuulia Rotko, generalsekreterare,  [email protected]