Hoppa till innehåll

I lagen om smittsamma sjukdomar föreslås ändringar på grund av social- och hälsovårdsreformen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 12.5.2022 10.00
Pressmeddelande

Det behöver göras ändringar i lagen om smittsamma sjukdomar med anledning av social- och hälsovårdsreformen. Regeringens proposition om ändringarna är på remiss till den 8 juni 2022. Genom ändringarna uppdateras lagen så att den motsvarar det nya strukturella verksamhetsfältet och organiseringsansvaret.

Kommunernas och sjukvårdsdistriktens uppgifter inom bekämpningen av smittsamma sjukdomar överförs till de blivande välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen i början av år 2023. I propositionen föreslås inga ändringar i lagstiftningens innehåll, med undantag för några nödvändiga ändringar som följer av social- och hälsovårdsreformen. I lagen föreslås några tekniska ändringar. Avsikten är att det senare ska beredas en reform av lagen om smittsamma sjukdomar som ska vara mer omfattande till innehållet än den här regeringspropositionen.

Mer information

Liisa Katajamäki, regeringsråd, [email protected]
Kirsi Skogberg, överläkare [email protected]