Hoppa till innehåll

Institutet för hälsa och välfärd utvidgar utlämningen av information ur registren över smittsamma sjukdomar

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.6.2023 14.25
Pressmeddelande

Enligt ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar kan Institutet för hälsa och välfärd i fortsättningen lämna ut uppgifter ur de register över smittsamma sjukdomar Institutet för inte bara till de läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar utan också till sådan av de ansvariga läkarna utnämnd personal inom välfärdsområdet och HUS-sammanslutningen som deltar i bekämpningen av smittsamma sjukdomar. Lagen träder i kraft den 30 juni 2023.

Enligt lagen om smittsamma sjukdomar är välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen skyldiga att inom sitt område ordna bekämpningen av smittsamma sjukdomar. Detta omfattar bland annat förebyggande, tidigt konstaterande samt vård och smittspårning av sjukdomar. Det finns nationella och regionala register över smittsamma sjukdomar som stöd för arbetet.

Syftet är att säkerställa att uppgifterna i anslutning till bekämpningen av smittsamma sjukdomar kan skötas effektivt och i rätt tid inom välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen. Uppgifterna får även i fortsättningen behandlas endast av personer som på grund av sina arbetsuppgifter behöver behandla uppgifterna i fråga.

Mer information

Mirka-Tuulia Kuoksa, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 079, [email protected]