Hoppa till innehåll

Jämställdhetslagens ändringar inom småbarnspedagogiken trädde i kraft i början av juni

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 2.6.2023 13.19
Nyhet

Till jämställdhetslagen (lagen om  jämställdhet mellan kvinnor och män) har fogats nya bestämmelser om jämställdheten inom småbarnspedagogiken. Bestämmelserna trädde i kraft den 1 juni 2023. Det blir obligatoriskt att ha en konkret plan för hur jämställdheten ska verkställas.

Skyldigheten att göra upp en särskild jämställdhetsplan för varje verksamhetsställe gäller daghemsverksamheten. Vad gäller familjedagvården och den kommunala öppna småbarnspedagogiska verksamheten ska kommunen i samarbete med aktörerna i regionen utarbeta gemensamma jämställdhetsplaner för aktörerna.

Utöver bestämmelserna om jämställdhetsfrämjandet och jämställdhetsplanen ska man nu inom småbarnspedagogiken också iaktta jämställdhetslagens bestämmelser om förebyggande av diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck.

Jämställdhetsplanen är ett arbetsverktyg som ska stödja den dagliga verksamheten inom småbarnspedagogiken. Med hjälp av planen säkerställer man att jämställdhetsarbetet är systematiskt. Utgångspunkten är barnets bästa.

Mer information

Tanja Auvinen, direktör, tfn. 02951 63715, fö[email protected]