Hoppa till innehåll

Kari Hakari ny ordförande för ledningsgruppen och uppföljningsgruppen för social- och hälsovårdsreformen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 16.9.2020 16.12
Pressmeddelande

Avdelningschef Kari Hakari (social- och hälsovårdsministeriet) har utnämnts till ordförande för ledningsgruppen för social- och hälsovården i kanslichef Kirsi Varhilas ställe. Regeringsrådet Minna-Marja Jokinen (finansministeriet) fortsätter som första vice ordförande. Avdelningschef Satu Koskela (social- och hälsovårdsministeriet) har utnämnts till andra vice ordförande i stället för generalsekreterare Päivi Salo som övergått till andra uppgifter.

Kari Hakari (social- och hälsovårdsministeriet) har utnämnts till ordförande för uppföljningsgruppen för social- och hälsovårdsreformen, till första vice ordförande regeringsrådet Minna-Marja Jokinen (finansministeriet) och till andra vice ordförande avdelningschef Satu Koskela (social- och hälsovårdsministeriet).

Social- och hälsovårdsreformen framskrider genom en revidering av lagstiftningen och regionalt projektarbete

Utkastet till regeringens proposition om social- och hälsovårdsreformen är på remiss 15.6–25.9.2020. Avsikten är att lagstiftningspaketet ska överlämnas till riksdagen för behandling i december 2020.

Genom programmet Framtidens social- och hälsocentral finansieras projekt för utveckling av verksamheten inom basservicen. Också projekt som stöder beredningen av strukturreformen inom social- och hälsovården finansieras med statsunderstöd. Finansieringen för strukturreformen är avsedd för frivilligt regionalt samarbete och gemensam beredning.

Ytterligare information:
Avdelninschef Kari Hakari, 0295 163 642