Hoppa till innehåll

Lagen ändras för att förbättra hälso- och sjukvårdspersonalens tillgång till uppgifter-na i registret över smittsamma sjukdomar

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 21.3.2023 14.58
Pressmeddelande

Lagen om smittsamma sjukdomar ska ändras så att alla de yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som arbetar med att bekämpa smittsamma sjukdomar kan få uppgifter från det register över smittsamma sjukdomar som förs av Institutet för hälsa och välfärd. Nu kan endast smittskyddsläkare få dessa uppgifter. Lagändringen är för närvarande på remiss.

Det är välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen som bär ansvaret för den regionala bekämpningen av smittsamma sjukdomar. Bekämpningen av smittsamma sjukdomar grundar sig på sådana uppgifter som inkommit i samband med smittspårning och på hanteringen av dessa uppgifter. Eftersom arbetet kräver multiprofessionellt samarbete måste man ha rätt att använda registeruppgifterna för att kunna sköta uppgiften bra och effektivt.   

Uppgifterna i registret över smittsamma sjukdomar används bland annat för att identifiera insjuknade eller exponerade personer, för smittspårning och för att bedöma det regionala epidemiläget. Personalen kan också se andra patientuppgifter i sitt arbete och har en omfattande tystnadsplikt, så ändringen äventyrar inte de registrerades rättigheter.   

Ändringen gäller 40 § i lagen om smittsamma sjukdomar och ändringen ska träda i kraft så snart som möjligt.

Mer information

Mirka-Tuulia Kuoksa, regeringssekreterare, [email protected]