Hoppa till innehåll

Lagen om begränsning avkommunernas och samkommunernas investeringar inom social- och hälsovården görs ändringar som gäller kommunbolag

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 10.9.2020 17.07
Pressmeddelande

Regeringen har överlämnat 10.9.2020 en proposition om att den s.k. begränsningslagen ska ändras så att även sådana projekt som genomförs via ett bolag som ägs av en kommun eller en samkommun ensam eller tillsammans med andra kommuner eller samkommuner inom dispensförfarandet ska jämställas med projekt som kommunen eller samkommunen själv genomför.

Det föreslås också att kommunen eller samkommunen eller deras bolag ska ansvara för påföljderna av ett lagstridigt avtals eventuella ogiltighet i de fall när orsakerna till ogiltigheten beror på kommunen eller samkommunen eller deras bolag.

Propositionen hänför sig till den reform av strukturerna för social- och hälsovården som är ett av målen i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. Avsikten är att de framtida nya landskap-ens möjligheter att besluta om tjänster inom hela området i enlighet med invånarnas behov och på lika grunder inte ska försvåras innan reformen träder i kraft. 

Lagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt.

Ytterligare information ger
Auli Valli-Lintu, regeringsråd, tfn 0295 163 463, auli.valli-lintu(at)stm.fi