Hoppa till innehåll

Lapplands och Södra Savolax välfärdsområden ska få upprätthålla två enheter med samjour dygnet runt

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 23.3.2023 15.03
Pressmeddelande

Det görs ändringar i lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen och i hälso- och sjukvårdslagen och lagen om hemkommun.

I och med ändringarna kan Lapplands och Södra Savolax välfärdsområden upprätthålla två enheter med samjour dygnet runt i anslutning till sina sjukhus utan någon tidsgräns och få ersättning för enheternas driftskostnader. Genom lagändringarna kan också jourverksamheten vid sjukhusen i Kemi och Nyslott fortsätta. Riksdagen godkände lagändringarna den 27 februari 2023.

Staten ersätter de extra kostnader som upprätthållandet av två enheter med samjour dygnet runt orsakar.  Beloppet av den särskilda ersättningen får dock inte överstiga 20 procent av hela välfärdsområdets omkostnader för samjour dygnet runt, minskade med inkomsterna av verksamheten.

Bestämmelserna om ersättningarna ska tillämpas första gången på de kostnader som uppkommer år 2024. Ersättningarna administreras av finansministeriet. För att få den särskilda ersättningen ska Lapplands och Södra Savolax välfärdsområden årligen lämna en redogörelse till finansministeriet med de uppgifter som behövs för beräkningen av ersättningen. Finansministeriet bereder för närvarande den förordning som gäller ersättningen. 

Man har också förtydligat den lagstiftning som gäller valet av vårdenhet. Bestämmelserna träder i kraft samtidigt som de ovannämnda ändringarna. Republikens president stadfäste lagändringarna den 23 mars 2023. Ändringarna träder i kraft den 27 mars 2023.

Mer information

Merituuli Mähkä, regeringsråd, [email protected]