Hoppa till innehåll

Många fall av fågelinfluensa hos vilda fåglar

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.7.2023 17.06 | Publicerad på svenska 26.7.2023 kl. 11.43
Nyhet
Naurulokki

I sommar har det bland vilda fåglar i Finland konstaterats exceptionellt stor massdöd på grund av fågelinfluensaviruset A(H5). Fågelinfluensavirusen smittar inte lätt till människan eller mellan människor.

År 2023 har det konstaterats många fall av fågelinfluensa hos vilda fåglar i hela Europa. Smittspridningen har varit stor särskilt bland skrattmåsarna. 

THL ger anvisningar om hur man kan undvika smitta

Människan kan smittas av fågelinfluensaviruset via sjuka eller döda fåglar eller andra vilda djur, eller ytor som kontaminerats med deras sekret. Institutet för hälsa och välfärd ger anvisningar om hur man kan förebygga smitta av fågelinfluensa genom sitt eget agerande. 

Fågelinfluensavirusen smittar inte lätt till människan, och smitta hos människor är mycket sällsynt.  Sedan 2020 har människor smittats av fågelinfluensaviruset H5 via fåglar bara i några fall, och viruset har inte gett några symtom. 

Fågelinfluensa också på pälsfarmer i Finland

I juli konstaterades det fågelinfluensa hos djur på pälsfarmer. Sjukdomsalstraren visade sig vara den virusstam som för närvarande sprids främst bland måsarna. Livsmedelsverket följer förekomsten av fågelinfluensa bland Finlands vilda fåglar och bekämpar virusets smittspridning på djurgårdar.

Även de internationella hälsoorganisationerna såsom WHO och ECDC (Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar) följer läget i samarbete med nationella myndigheter.

Mer information om fågelinfluensa ges av Livsmedelsverket och Institutet för hälsa och välfärd: