Hoppa till innehåll

Mellanrapporten från kommittén för social trygghet har sänts på remiss

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 24.3.2023 8.01
Pressmeddelande 48
Kuvituskuva

Mellanrapporten av den parlamentariska kommitté för social trygghet som bereder reformen av den sociala tryggheten är på remiss till den 19 maj 2023. 

Den mellanrapport som social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtanden om gäller arbetet under den första perioden för kommittén för social trygghet. Utlåtanden kan lämnas in 24.3.2023 – 19.5.2023 genom att svara på finska eller svenska på den begäran om utlåtande som finns i tjänsten Utlåtande.fi. Utlåtandet ska ha inkommit senast kl. 16.00 den 19 maj 2023. Även andra än de som nämns i sändlistan i begäran om utlåtande kan lämna ett utlåtande.

Mellanrapporten från kommittén för social trygghet publicerades den 16 mars 2023. Den innehåller kommitténs 31 förslag till kommande regeringar när det gäller reformen av den sociala tryggheten samt riktlinjer för arbetet under kommitténs andra period.

Utlåtandena är viktiga inför arbetet under den andra perioden i kommittén och för inledandet och genomförandet av de lag-, utrednings- och utvecklingsprojekt som föreslås i mellanrapporten. Syftet med utlåtandena är inte att påverka förhandlingarna om regeringsprogrammet.  

Ytterligare information

Milja Tiainen, regeringsråd, tfn 0295 163 579, [email protected]
Sara Mäkäräinen, sakkunnig, tfn 0295 163 168, [email protected]
Susanna Polvi, projektsekreterare (tekniska ärenden), tfn 0295 163 049, [email protected]
Anna Työrinoja, kommunikationsexpert, tfn 0295 163 615, [email protected]