Hoppa till innehåll

Ministerarbetsgruppen för social- och hälsovård: Förordningen om de särskilda ersättningarna för samjouren vid sjukhusen i Kemi och Nyslott framskrider till Statsrådet för behandling

finansministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 16.3.2023 15.51 | Publicerad på svenska 17.3.2023 kl. 12.53
Pressmeddelande

Lapplands och Södra Savolax välfärdsområden ska få en särskild ersättning för de extra kostnader som upprätthållandet av två enheter med samjour dygnet runt orsakar. Den social- och hälsopolitiska ministerarbetsgruppen beslutade den 16 mars att förordningen ska framskrida till Statsrådet för behandling.

Ministerarbetsgruppen beslutade att på områdenas begäran inleda en extern utredning av kostnaderna. Man beslutade också att förordningen ska kompletteras så att den information man får genom utredningen kan användas när de kostnader som uppstått ska fastställas. Förordningen om de särskilda ersättningarna framskrider till Statsrådets sammanträde den 30 mars 2023. 

Avsikten är att förordningen ska träda i kraft den 1 maj 2023 och att den särskilda ersättningen kan betalas första gången för de kostnader som uppstår år 2024. Ministerarbetsgruppen för social- och hälsovård beslutade dock att föreslå att en del av ersättningen kan betalas till välfärdsområdena i förväg. 

– För att kunna fastställa ersättningsnivån när man fattar beslut om finansieringen är det viktigt att få tillförlitliga uppgifter. Jag är nöjd med den komplettering av förslaget som gör det möjligt att betala en del av ersättningen till områdena i förväg, säger familje- och omsorgsminister Krista Kiuru som är ordförande i ministerarbetsgruppen för social- och hälsovård.  

Förordningen behandlas vid Statsrådets sammanträde den 30 mars. Förordningen ska träda i kraft i maj 2023. 

Mer information

Jenny Suominen, ministerns specialmedarbetare, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 387 

Teemu Eriksson, finansråd, finansministeriet, tfn 0295 530 177

[email protected] 
 

Krista Kiuru