Hoppa till innehåll

Nu utlyses statsunderstöd för mathjälpsverksamhet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.4.2023 11.12
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet utlyser statsunderstöd för ordnande av mathjälpsverksamhet Understödet är i första hand avsett för frivilliga aktörers direkta kostnader för ordnande av mathjälpsverksamhet.

Avsikten är att understödet ska stödja mathjälpsverksamhet i hela landet och främja målinriktat samarbete mellan kommunerna och de lokala mathjälpsaktörerna. Syftet med understödet är också att mathjälpsverksamheten ska kopplas till och integreras i det välfärdsarbete i regionerna som görs för att främja delaktighet och minska ojämlikheten, fattigdomen, marginaliseringen och diskrimineringen.   

I statsbudgeten för 2023 har det reserverats 1 831 000 euro för ordnande av mathjälpsverksamhet.  Understöden fördelas via projektadministratören vidare enligt den gemensamma projektplanen till de aktörer som ordnar mathjälp i regionerna. Understöden kan användas till och med den 31 december 2024.

Statsunderstödet kan sökas till den 31 juli 2023 kl. 16.15. Den 17 maj 2023 kl. 12-14 ordnas ett webbinarium om ansökan om statsunderstödet för mathjälp. Mer information om understödet och webbinariet finns på vår webbplats: 

Försök med ny verksamhetsmodell för fördelningen av statsunderstöden för mathjälp 

Syftet med den nya verksamhetsmodellen är att uppmuntra mathjälpsorganisationerna och kommunerna att samarbeta bättre än tidigare för att minska matsvinnet och utveckla mathjälpsverksamheten.

Med den nya verksamhetsmodellen strävar man efter att förtydliga verksamheten så som riksdagen har önskat. Finansutskottet anser att mathjälpsverksamheten måste samordnas så, att ansvaren för ordnandet av tjänsterna är tydliga och att tjänsternas kontinuitet, utvecklande och finansiering tryggas i samarbete med kommunerna, välfärdsområdena, mathjälpsorganisationerna och övriga aktörer.

Ytterligare information

Ritva Liukonen, specialsakkunnig, [email protected]