Hoppa till innehåll

Parlamentariska arbetsgruppen som bereder avvecklingen av flerkanalsfinansieringen är klar med sitt betänkande 

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.11.2021 15.31 | Publicerad på svenska 25.11.2021 kl. 13.45
Pressmeddelande 356/2021

Social- och hälsovårdsministeriet tillsatte den 15 september 2021 en parlamentarisk arbetsgrupp som ska bereda avvecklingen av flerkanalsfinansieringen. Arbetsgruppen har avslutat sitt arbete och betänkandet är klart. 

Social- och hälsovården i Finland har traditionellt finansierats via flera olika kanaler. Medlen för att ordna tjänsterna har samlats in från flera olika källor och fördelats via flera olika finansiärer. De viktigaste finansiärerna är kommunerna, staten, hemhushåll, arbetsgivare, lönetagare, företagare, förmånstagare och privata försäkringsbolag.

Avvecklingen av flerkanalsfinansieringen ingår i regeringsprogrammet för statsminister Marins regering som en del av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet. Den parlamentariska arbetsgruppens arbete utgick från det bakgrundsarbete som gjordes av beredningsgrupperna. Åland hade en egen arbetsgrupp, som fick sin rapport klar i början av november 2021. 

”Tack till alla medlemmar i arbetsgruppen för att ni deltog i arbetet. Det var inte lätt att uppnå koncensus”, säger Aino-Kaisa Pekonen, ordförande för den parlamentariska arbetsgruppen.  

Mål och uppgifter 

Den parlamentariska arbetsgruppens uppdrag var att lägga fram förslag om avvecklingen av flerkanalsfinansieringen separat för följande helheter: 

  • Ersättningar för vård och undersökningar inom den privata sjukvården (s.k. FPA-ersättningar)
  • Medicinsk rehabilitering som ordnas och ersätts av FPA (Krävande medicinsk rehabilitering, rehabiliterande psykoterapi och medicinsk rehabilitering enligt prövning)
  • Reseersättningar (sjuktransporter i anslutning till prehospital akutsjukvård och överflyttningar, taxiresor och övriga transporter) 
  • Läkemedelsersättningar

FPA-ersättningarna ses över i samband med social- och hälsovårdsreformen

Enligt den parlamentariska arbetsgruppen kan man vid behov reformera ersättningssystemet för vård och undersökningar inom den privata sjukvården och finansieringen av systemet senare när välfärdsområdena har kommit igång med sin verksamhet.  

Välfärdsområdena har finansieringsansvaret för transporterna inom den prehospitala akutvården

Enligt den parlamentariska arbetsgruppen är det möjligt att fatta beslut om överföringen av finansieringsansvaret för transporterna inom den prehospitala akutsjukvården när organiseringsansvaret för social- och hälsovårdstjänster överförs till välfärdsområdena. Överföringen av finansieringsansvaret för FPAs övriga reseersättningar kan bli aktuellt senare när välfärdsområdenas verksamhet är etablerad.  

Rehabiliteringen ska fortfarande höra till FPAs ansvar

Rehabiliteringen ska utvecklas enligt de förslag som lämnats in av Kommittén för rehabiliteringsreformen.  FPA ordnar krävande medicinsk rehabilitering och ersätter rehabiliterande psykoterapi tills det fattas beslut om de rehabiliteringsfrågor som gäller reformerandet av flerkanalfinansieringen, systemet för ändringssökande och kundavgifterna för tjänsterna.  

Enligt arbetsgruppen måste man också först utreda frågorna om överföringen av organiseringsansvaret. Välfärdsområden måste också kunna ordna den medicinska rehabilitering och psykoterapi som behövs och som hör till dess organiseringsansvar.   

Efter att välfärdsområdenas verksamhet är etablerad kan man ordna pilotförsök för att utreda hur det skulle fungera att överföra organiseringsansvaret för rehabiliteringen till välfärdsområdena. Samtidigt kan man bedöma om det är möjligt att överföra finansieringsansvaret. Bedömningen av överföringen av rehabiliteringsansvaret görs tidigast år 2025.  

Systemet för läkemedelsersättning behöver utredas ytterligare

Systemet för läkemedelsersättning utvecklas utgående från färdplanen för läkemedelsärenden. I färdplanen föreslås att det riksomfattande systemet för läkemedelsersättning ska bevaras när det gäller de läkemedel som expedieras från apotek inom öppenvården, och att alla läkemedel som förskrivs inom hälsovårdstjänsterna ska ersättas enligt enhetliga principer.  

Enligt den parlamentariska arbetsgruppen behöver man i så fall utreda om statens finansieringsandel behöver ändras och om systemet för läkemedelsersättning behöver reformeras i övrigt.  

Ytterligare information:

Aino-Kaisa Pekonen, ordförande för arbetsgruppen, [email protected]
Liisa Siika-aho, direktör, tfn 0295 163085, [email protected]
Hanna Hänninen, specialmedarbetare, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]