Hoppa till innehåll

Patienter ska få icke-brådskande vård snabbare än för närvarande från och med den 1 september 2023

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 14.7.2023 13.10
Pressmeddelande
lääkärin vastaanotto

Inom primärvården ska patienter erbjudas icke-brådskande vård inom en kortare tid än för närvarande från och med den 1 september 2023. Den längsta väntetiden inom den öppna sjukvården förkortas från tre månader till 14 dygn och för mun- och tandvårdens del från sex månader till fyra månader.

Dessutom ska patienten från och med den 1 september få en bedömning av vårdbehovet och hur brådskande behovet är samma dag som hen varit i kontakt med en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården. Ändringen av bestämmelsen gäller också mun- och tandvård inom primärvården. Vid den individuella bedömningen av vårdbehovet bedöms också om patienten behöver vård snabbare än inom den längsta väntetid som anges i lagen.  

Riksdagen godkände en lagändring som gäller vårdgarantin i november 2022, och social- och hälsovårdsministeriet har sänt välfärdsområdena en anvisning om genomförandet av bestämmelserna den 14 juli 2023. Ändringen påverkar förutom primärvården, som välfärdsområdet eller Helsingfors stad har ansvaret för att ordna, också studerandehälsovården och hälso- och sjukvården för fångar. 

Den skärpta vårdgarantin gäller när det är fråga om sjukdomar, skador, komplikationer i samband med långtidssjukdomar, nya symtom eller försämrad funktionsförmåga. 

Mer information

Tapani Hämäläinen, medicinalråd, tfn 0296 163 065, fornamn.efternamn(at)gov.fi