Hoppa till innehåll

Pilotförsök med en ny modell för statsunderstöden för mathjälp - understöden utlyses våren 2023

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 5.4.2023 12.23 | Publicerad på svenska 5.4.2023 kl. 14.48
Pressmeddelande

I år prövas en ny verksamhetsmodell vid fördelningen av statsunderstöden för mathjälp. Via välfärdsområdets ansvariga kommun riktas den finansiering som är avsedd för utdelning av donerad mat till de som ordnar mathjälp. Statsunderstödet har förut delats ut direkt till de organisationer som ordnar mathjälp.

Mathjälpen kommer också i fortsättningen att delas ut främst  genom frivilligarbetet. Kommunerna i välfärdsområdet får själva bestämma vilken kommun som ska ansvara för samordningen. Även välfärdsområdet kan söka understöd som sekundär sökande.

Målet är ett nära samarbete mellan kommunerna och organisationerna

Syftet med den nya verksamhetsmodellen är att förbättra samarbetet mellan organisationerna och kommunerna inom mathjälpsverksamheten. Välfärdsområdets uppgift är i första hand att sörja för att de som får mathjälp hänvisas till välfärdsområdets tjänster. När projektplanen utarbetas krävs det samarbete och avtal mellan kommunerna i området, organisationsaktörerna och välfärdsområdet.  På det sättet kan behoven och kompetensen i välfärdsområdet och de små aktörerna beaktas bättre än förut.  

Med den nya verksamhetsmodellen strävar man efter att förtydliga verksamheten så som riksdagen har önskat. Finansutskottet har ansett att mathjälpsverksamheten måste samordnas så, att ansvaren för ordnandet av tjänsterna är tydliga och att tjänsternas kontinuitet, utvecklande och finansiering tryggas i samarbete med kommunerna, välfärdsområdena, organisationerna och övriga aktörer.    

Statsunderstöden för ordnande av mathjälp ska utlysas under våren 2023, och ansökningstiden fortsätter till utgången av juli. Ministeriet ger mer information om utlysningen senare. 

Mer information:

Ritva Liukonen, specialsakkunnig, [email protected]