Hoppa till innehåll

Regeringens proposition om jouren vid sjukhusen i Kemi och Nyslott har sänts på remiss

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 26.9.2022 12.47
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtanden om de lagändringar som gör det möjligt att ha flera än en enhet med samjour dygnet runt i Lappland och Södra Savolax välfärdsområden. Den föreslagna ändringen av bestämmelserna om jouren gör det möjligt att fortsätta upprätthålla sjukhusnätet.

Under de senaste tio åren har jourtjänsterna inom hälso- och sjukvården och i synnerhet den specialiserade sjukvården centraliserats till samjourenheter vid centralsjukhusen. 

I och med social- och hälsovårdsreformen övergår ansvaret för tjänsterna från sjukvårdsdistrikten till välfärdsområdena. Lapplands och Södra Savolax välfärdsområden skiljer sig från de övriga områdena genom att de sammanför två sådana sjukvårdsdistrikt som har haft ett eget centralsjukhus i decennier. Om bestämmelserna inte ändras medför social- och hälsovårdsreformen att det andra sjukhuset inte kan fortsätta ha samjour dygnet runt inom primärvården och den specialiserade sjukvården. 

Under behandlingen av social- och hälsovårdslagstiftningen krävde riksdagen att regeringen ska säkerställa och vid behov vidta åtgärder för att sjukhusen i Kemi och Nyslott har en tillräcklig servicenivå. 

I den proposition som är på remiss föreslås det att Lapplands och Södra Savolax välfärdsområden ska få ha flera än en enhet för samjour dygnet runt vid sina sjukhus, om befolkningens servicebehov förutsätter det och om det inte äventyrar uppfyllandet av de lagstadgade skyldigheterna i fråga om välfärdsområdenas verksamhet. Möjligheten föreslås gälla tillsvidare. Enligt den gällande lagen skulle välfärdsområdena inte längre ha denna möjlighet efter utgången av år 2023.

Propositionen är på remiss till den 4 november.

Mer information

Laura Lindberg, ministerns specialmedarbetare
Merituuli Mähkä, regeringsråd (utkast till regeringens proposition)
Sirkku Pikkujämsä, medicinalråd (innehåll gällande jour)
[email protected]