Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtanden om maximitiden för tillgång till icke brådskande primärvård

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 23.8.2023 11.11
Pressmeddelande 103/2023

Syftet med lagändringen är att trygga tillgången till icke-brådskande vård inom rimlig tid inom den offentliga hälso- och sjukvården samt att förbättra tjänsteleverantörernas möjligheter att producera tjänster inom den maximitid som anges i lagen. Utlåtanden om regeringens proposition kan lämnas in till den 15 september 2023 klockan 16.

I regeringspropositionen föreslås det att den maximitid på fjorton dygn för tillgång till icke brådskande primärvård som träder i kraft den 1 september 2023 inte ska skärpas till sju dygn den 1 november 2024.

Enligt statsminister Petteri Orpos regeringsprogram ska den vårdgaranti på fjorton dygn som träder i kraft den 1 september 2023 kvarstå på grund av personalbrist. Dessutom inleder man en period av intensifierad uppföljning av tillgången till primärvård som en del av styrningen av välfärdsområdena. Avsikten är att lagen ska ändras innan vårdgarantin på sju dygn träder i kraft. Lagändringen medför inga ändringar i vårdgarantin inom mun- och tandvården. Den är fyra månader från och med den 1 september 2023 och tre månader från och med den 1 november 2024.

Ändringen gäller primärvård som välfärdsområdena ansvarar för, studenthälsovård för högskolestuderande samt hälso- och sjukvård för fångar på primärvårdsnivå.

Mer information:

Tapani Hämäläinen, medicinalråd, tfn 0295 163065, [email protected]
Merituuli Mähkä, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163575, [email protected]