Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtanden om beaktandet av boendeutgifter i utkomststödet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.8.2023 15.41 | Publicerad på svenska 30.8.2023 kl. 11.37
Pressmeddelande

Syftet med lagändringen är att förtydliga hur boendeutgifterna ska beaktas i utkomststödet. Ett ytterligare mål är att uppnå besparingar och åstadkomma positiva effekter på sysselsättningsrelaterade incitament genom att skärpa och förtydliga bestämmelserna om att beakta boendeutgifter.

Bestämmelser om maximala boendeutgifter ska i fortsättningen utfärdas på lag- och förordningsnivå. Hittills har FPA fastställt de kommunspecifika och riktgivande maximala boendeutgifterna. 

Om sökandens boendeutgifter överstiger ett belopp som kan anses vara behövligt (den så kallade boendenormen) har sökanden tre månader på sig att söka en förmånligare bostad. Även efter tidsfristen kan sökanden fortsätta att bo i bostaden, men boendeutgifterna godkänns endast i enlighet med boendenormen. Närmare bestämmelser om det belopp av boendeutgifter som kan anses behövligt ska utfärdas genom förordning.

Enligt förslaget ska sökanden inte uppmanas att söka en förmånligare bostad och boendeutgifterna ska beaktas fullt ut om sökanden har en i lag angiven särskild grund för att bo kvar i sin nuvarande bostad. Särskilda grunder som anges i lag är till exempel barnets särskilda behov och sökandens eller en familjemedlems svaga hälsotillstånd, annars nedsatt funktionsförmåga och hög ålder. Lagändringen kommer inte att förändra barnfamiljernas situation. 

Propositionen är ett led i arbetet med att reformera systemet för stöd för boende som ingår i regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpo. Målet är att stärka de offentliga finanserna med sammanlagt 363 miljoner euro. Utgifterna för utkomststödet beräknas minska med 31 miljoner euro per år och förbättra sysselsättningen med 1 200 nya personer.

Avsikten är att propositionen ska ersätta den självrisk på fem procent för boendeutgifterna i utkomststödet som ingår i regeringsprogrammet. Denna modell beaktar bättre stödmottagarnas varierande livssituation. Ändringarna gäller inte de hushåll som redan bor i bostäder som uppfyller boendenormen eller som har särskilda grunder för boendeutgifter som är större än normen. 

Utlåtanden om utkastet kan lämnas fram till den 18 september 2023.

Mer information:

Eveliina Pöyhönen, direktör, tfn 0295 163 303, [email protected]

Sakari Rokkanen, ministerns specialmedarbetare, tfn 0295 163 109, [email protected]