Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdsministeriet beviljar statsunderstöd för finansiering av kreditkapital för social kreditgivning

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.6.2023 13.27
Pressmeddelande 83/2023

Understödet är av engångsnatur och stöder genomförandet av organiseringsansvaret för den sociala kreditgivningen inom alla välfärdsområden från och med den 1 augusti 2023. Sammanlagt beviljas 9,5 miljoner i statsunderstöd.

Välfärdsområdena och Helsingfors stad har kunnat ansöka om statsunderstöd för det kreditkapital som behövs för att ordna social kreditgivning. Ansökan gäller och godtagbara kostnader är de anslag som behövs för kapitalisering av är krediterna. De övriga kostnaderna för att ordna tjänsten har beaktats i välfärdsområdenas finansiering. 

Finansieringen tryggar den regionala likabehandlingen och att den sociala kreditgivningen inleds i välfärdsområdena på det sätt som lagen kräver. Understöd söktes av alla regioner. Grunden för beviljande är invånarantalet i varje område och understöd har kunnat beviljas högst till det belopp som ansökan gäller. Kreditkapital beviljas regionerna som ett statsunderstöd av engångsnatur.

Den sociala kreditgivningen hör till socialservicen, och syftet med den är att förebygga ekonomisk utslagning och överskuldsättning och att främja en persons eller en familjs förmåga att klara sig på egen hand. Den sociala kreditgivningen ingår i de tjänster som välfärdsområdet ansvarar för.

Enligt lagen om social kreditgivning ska alla välfärdsområden ordna en tjänst för social kreditgiv-ning från och med den 1 augusti 2023.

Mer information:

Ritva Liukonen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 278, [email protected]

Statsunderstöd år 2023