Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdsministeriet stöder biobanks- och cancercenterverksamhet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 3.7.2023 12.35
Pressmeddelande 96/2023

Inrättandet av nationella kompetenskluster och förenhetligandet av offentliga biobankers verksamhet stöddes genom statsunderstöd åren 2020–2023.

I början av juni 2023 fattades beslut om att stödja två projekt som leds av finska Biobankandelslaget (FINBB). De två projekten fokuserar på FINBB:s verksamhet och på utvecklandet av biobankernas gemensamma funktioner, som uppstår i och med FINBB:s verksamhet. Genom statsunderstödet stöds även ett fortsatt projekt inom projektet GenomiTerveys, som samordnas av Helsingfors biobank. Avsikten är att utveckla processen för att överlämna genomuppgifter till hälsovården samt kartlägga de fördelaktiga effekter detta har för ekonomin och folkhälsan. Avsikten med statsunderstöden är att göra verksamheten mera transparent, effektivisera biobankernas funktioner genom att göra förfarandena enhetligare samt säkerställa ett effektivt samarbete med olika kompetenskluster. År 2023 tilldelades biobanksverksamheten statsunderstöd på sammanlagt cirka 826 000 euro.

Biobanksverksamheten och de nationella kompetensklustren, såsom Nationella cancercentret, är en del av tillväxtstrategin för forskning och innovation inom hälsobranschen. Det nationella cancercentret inrättades i oktober 2019 och består av en nationell enhet som samordnar verksamheten och fem regionala cancercenter. Det nationella cancercentret samordnar en ändamålsenlig användning av servicesystemets resurser för cancerbehandling och cancerforskningen i vårt land. Den nationella styrningen garanterar cancerpatienterna en jämlik vård oberoende av boningsort, samt främjar cancerforskningen, vårdkvaliteten och kostnadseffektiviteten. Användningstiden för det statsunderstöd på sammanlagt 350 000 euro som den samordnande enheten vid Nationellt cancercentrum beviljades 2022 förlängdes till slutet av 2023.

Mer information:

Tuula Helander, direktör, tfn 0295 163 480, [email protected]
Saana Sydänmaanlakka, planerare, tfn 0295 163 718, [email protected]