Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar och rekommendationer: Anvisning om ändringarna i lagstiftningen om mentalvård och missbrukarvård  

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 1.6.2023 10.55
Nyhet

I social- och hälsovårdsministeriets anvisning preciseras hur ändringarna i lagstiftningen om mentalvård och missbrukarvård ska verkställas.

Lagstiftningen om mentalvårds- och missbrukararbetet ändrades den 1 januari 2023. Bestämmel-serna om mentalvården, missbrukar- och beroendevården och om mentalvårdsarbetet, alkohol- och drogarbetet och beroendearbetet inom främjandet av psykisk hälsa och det förebyggande rusme-delsarbetet inom hälso- och sjukvården finns i huvudsak i hälso- och sjukvårdslagen.

Mentalvårds-arbetet och alkohol- och drogarbetet och beroendearbetet inom socialvården och de tjänster som ingår i dessa regleras i huvudsak genom socialvårdslagen. 

I social- och hälsovårdsministeriets anvisning preciseras hur den ändrade lagstiftningen ska verk-ställas. 

Den 21 april 2023 hölls ett webbinarium om reformens viktigaste ändringar. Videoinspelningen kan ses här. (på finska)

Mer information:

Anu Kangasjärvi, regeringssekreterare [email protected] 
Helena Vorma, medicinalråd, [email protected] (hälso- och sjukvårdstjänster) 
Virva Juurikkala, socialråd, [email protected] (socialvårdstjänster)
Anna Sandberg, specialsakkunnig, [email protected] (kunduppgifter)