Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdsministeriets första utlysning av statsunderstöd för programmet för hållbar tillväxt i Finland

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2021 15.40
Pressmeddelande 416/2021
Perhe hymyilee

Social- och hälsovårdsministeriet utlyser statsunderstöd under tiden 22.12.2021–18.2.2022. Statsunderstödet är en del av det nationella stöd som beviljas via EU:s facilitet för återhämtning och resiliens. Det maximala statsunderstödsbelopp som delas ut vid den första ansökningsomgången är 47,5 miljoner euro.

Målet är att avveckla den vård-, rehabiliterings- och serviceskuld inom social- och hälsovården som coronavirusläget orsakat och att försnabba tillgången till vård. Återhämtningsfinansieringen kan användas bland annat för att utveckla nya verksamhetsmodeller inom social- och hälsovården och digitala tjänster och ledarskapslösningar i välfärdsområdena.

Statsunderstödet kan beviljas utan självfinansieringsandel till ett belopp som motsvarar beloppet av alla de kostnader som berättigar till statsunderstöd. Vid den första ansökningsomgången beviljas understöd till kommuner och samkommuner för finansiering av ett projekt i varje välfärdsområde. Statsunderstödet kan användas till utgången av 2022. 

I början av 2022 fattar välfärdsområdenas fullmäktige beslut om ansökan och projektplanen för åren 2023–2025.

Mer information

Taina Mäntyranta, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295163692, [email protected]

Ansökningsmaterial publiceras på svenska i januari 2022.