Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdsministeriet inleder diskussioner med regionerna

Social- och hälsovårdsministeriet 15.1.2020 11.44 | Publicerad på svenska 16.1.2020 kl. 10.13
Pressmeddelande

Under januari och februari ska social- och hälsovårdsministeriet ordna en diskussion med varje region om utvecklingen av social- och hälsovården. De första diskussionerna hålls vid social- och hälsovårdsministeriet i mitten av januari tillsammans med Birkaland, Södra Österbotten och Egentliga Tavastland.

Avsikten är att diskutera läget och utvecklingsbehoven i fråga om regionernas social- och hälsovård.

Diskussionerna anknyter till beredningen av social- och hälsovårdsreformen och syftar till att specificera de regionala prioriteringarna i programmet Framtidens social- och hälsocentral.

Som kunskapsunderlag utnyttjar man bland annat de utvärderingsrapporter som Institutet för hälsa och välfärd publicerade i december 2019. 

Diskussioner med regionerna har förts allt sedan 2018. I och med social- och hälsovårdsreformen har diskussionerna emellertid etablerats och formats till ett nytt verktyg för dialogen och styrningen mellan ministeriet och regionerna.  

Styrningen ska basera sig på stark samverkan

Ett centralt mål för den nya styrningen är att den i allt högre grad ska grunda sig på förtroende och kontinuerlig dialog mellan ministeriet och tjänsteanordnarna. Med tanke på dialogen är det viktigt att man har ett gemensamt kunskapsunderlag och en gemensam lägesbild av social- och hälsovården.

Tyngdpunkten i utvecklandet ligger i allt högre grad på den strategiska styrningen och utvecklandet av den. Samtidigt fortsätter man utveckla social- och hälsovårdens innehåll.

Styrningen, växelverkan och utvecklingsarbetet ska i fortsättningen allt mer basera sig på kunskap och medvetenhet om läget i regionerna.

”Avsikten är att alla regioner ska uppfatta styrnings- och verksamhetsmodellen som nyttig.  Samtidigt ska vi sätta oss in i de enskilda regionernas särdrag, eftersom kostnaderna för social- och hälsovården varierar betydligt från region till region. Variationen kan förklaras bland annat med de olika sätten att ordna social- och hälsovårdstjänsterna och med skillnaderna i tillgången till tjänsterna. Regionerna kan ha traditioner och förfaringssätt som har att göra med servicestrukturen i området, och det finns regioner som redan har lyckats med att utveckla tjänsterna på lång sikt, konstaterar Pasi Pohjola vid avdelningen för styrning vid social- och hälsovårdsministeriet. 

Ytterligare information

Kari Hakari, ledande sakkunnig, SHM, 0295 163 642, [email protected]

Pasi Pohjola, direktör, SHM, tfn 0295 163 585, [email protected]