Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdstjänsterna måste svara mot människornas behov och förändringarna i samhället – reformerandet av tjänsterna fortsätter

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 8.3.2019 15.50
Pressmeddelande 38/2019

Att reformera social- och hälsovårdstjänsterna är nödvändigt för att trygga människornas grundläggande rättigheter och möjligheter att få tjänster på jämlika villkor. Social- och hälsovårdsministeriet fortsätter arbetet och det gemensamma utvecklandet tillsammans med övriga aktörer. Där drar man nytta av det arbete som utförts hittills.

Beredningen av landskaps- och vårdreformen har avslutats för denna regeringsperiod. Utmaningarna inom social- och hälsovårdssystemet har dock inte försvunnit: integreringen av tjänsterna fungerar dåligt och det finns problem i tillgången på tjänster, kostnaderna ökar och befolkningen blir äldre. Bland experterna råder det brett samförstånd om att tjänsterna bör organiseras inom större områden än för närvarande.

Social- och hälsovårdsministeriet fortsätter att reformera social- och hälsovårdstjänsterna och integrera tjänsterna inom ramen för den gällande lagstiftningen. Utvecklingsarbetet kan fortgå även med nuvarande organisationer.

Vid utvecklandet av social- och hälsovårdstjänsterna drar man nytta av den omfattande beredning som gjorts hittills. Social- och hälsovårdsministeriet ser det som mycket viktigt att det goda samarbetet med regionerna och olika aktörer fortsätter.

Under de närmaste dagarna kommer social- och hälsovårdsministeriet att sammanställa en helhetsbild av läget och informera om fortsättningen. I nästa regeringsprogram anges de åtgärder som ska genomföras under följande regeringsperiod, och där dras det också upp riktlinjer för hur social- och hälsovården ska utvecklas.

Ytterligare information:

Kirsi Varhila, överdirektör, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 338, [email protected] (skicka ett sms där du ber henne ringa upp dig)