Hoppa till innehåll

Ledningsgruppen för social- och hälsovårdsreformen fortsatte behandla finansiella ärenden vid sitt möte den 24 februari

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 24.2.2020 13.55 | Publicerad på svenska 26.2.2020 kl. 13.04
Pressmeddelande

Ledningsgruppen behandlade bland annat frågor som gäller kommunernas och landskapens finansiering, lokaler och investeringar samt planeringen och uppföljningen av landskapens ekonomi.

Största delen av landskapens finansiering bestäms enligt det kalkylerade behovet av social- och hälsovårdstjänster. Kalkylerna baserar sig på en utredning som utförts av Institutet för hälsa och välfärd. Den baserar sig på uppgifter som samlats in från hela Finland under åren 2015–2018. Utredningen kommer att publiceras i mars 2020.

Andra finansieringskriterier är bland annat invånarantalet och befolkningstätheten, antalet invånare med ett främmande språk som modersmål eller tvåspråkigheten i området samt koefficienten för främjande av välfärd och hälsa.

Landskapen ska ha tillgång till de lokaler som behövs för deras verksamhet. Flera alternativa modeller för förvaltning och investeringar i lokalerna behandlades.

Ärendena presenterades av forskningsprofessor Unto Häkkinen från Institutet för hälsa och välfärd samt finansrådet Markku Nissinen, specialsakkunniga Jenni Jaakkola, konsultativa tjänstemannen Ville Salonen, regeringsrådet Eeva Mäenpää och specialsakkunniga Ville Koponen från finansministeriet. 

Bestämmelser om landskapets ekonomi ingår i lagen

Landskapens finansiering kommer inledningsvis från staten, och landskapens egna inkomster består närmast av klientavgifter.

I landskapslagen och lagen om landskapens finansiering fogas bestämmelser om landskapens ekonomi, förvaltning och granskning av ekonomin. Bestämmelserna följer bestämmelserna om kommunernas ekonomi.

Landskapets högsta organ är landskapsfullmäktige. Landskapsfullmäktige beslutar bland annat om landskapsstrategin samt om budgeten och ekonomiplanen.

Ärendet föredrogs av lagstiftningsrådet Mervi Kuittinen från finansministeriet.

Finansieringen av räddningsväsendet

Specialsakkunniga Teija Mankkinen och räddningsöverdirektör Kimmo Kohvakka från inrikesministeriet presenterade tillvägagångssätten för finansieringen av räddningsväsendet.

Ytterligare information

Minna-Marja Jokinen, ledningsgruppens vice ordförande, mötets ordförande, tfn 0295 530 018, [email protected]

Päivi Salo, generalsekreterare för social- och hälsovårdsreformen, tfn 029 163 113, [email protected]

Kokoustiedote sote-uudistus